Neler Öğreneceksiniz?

Ders İçeriği
0 Ders 00:00:00 Saat
KMT2-MODÜL2
43 Ders 06:57:37 Saat
 • BARİYER KONSEPTİ-GRADE SİSTEMİ-1 00:29:47
 • BARİYER KONSEPTİ-GRADE SİSTEMİ-2 00:28:15
 • ARTROJENİK MUAYENE, EL TUTUŞLARI 00:08:59
 • ELİN TEMAS NOKTALARI-SANTRAL PA-UNİLATERAL PA 00:00:00
 • BARİYER KONSEPTİ UYGULAMALI ANLATIM 00:02:28
 • UNİLATERAL PA İLE ARTROJENİK MUAYENE 00:09:47
 • ARTROJENİK MUAYENEN AŞAMALARI- MUAYENEN CEVAPLARI, C0-C1 SEGMENTAL TRANSLASYON TEST 00:12:11
 • C0-C1 SEGMENTAL TEDAVİ (MANİPULASYON, MOBİLİZASYON, MET) 00:11:07
 • C1-C2 SEGMENTAL TRANSLASYON TEST 00:04:43
 • C1-C2 SEGMENTAL TEDAVİ (MOBİLİZASYON, MANİPULASYON, MET) 00:05:07
 • C1-C2 ROTASYON LİMİTASYONUNDA MET TEKNİĞİ VAKA ÖRNEĞİ 00:03:20
 • C1 LATERAL GLİDE MOBİLİZASYON TEKNİĞİ 00:08:03
 • C1 LATERAL GLİDE MANİPULASYON TEKNİĞİ 00:03:56
 • C0-C1-C2 KOMBİNE HAREKET MOBİLİZASYONLARI 00:02:29
 • ALT SERVİKAL BÖLGE SEGMENTAL AP MUAYENE VE MOBİLİZASYON 00:09:03
 • UNCHAL EKLEM TEKNİĞİ 00:04:10
 • FORAMEN AÇMA TEKNİĞİ 00:06:01
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU-1 00:11:51
 • NÖROREFLEKTUAR İNHİBİSYON MEKANİZMASI (OC REFLEKS-VK REFLEKS) 00:13:38
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU-2 (LÜTFEN YUKARI BAKIN!) 00:10:49
 • SERVİKAL BÖLGEDE GÖRÜLEN HASTALIKLAR 00:03:45
 • TRAKSİYON VE KOMPRESYON MOBİLİZASYONLARI 00:10:22
 • SERVİKAL BÖLGE HASTALIKLARI İÇİN DİFERANSİYEL DİAGNOZİS, İNSTABİLİTE VAKA ÖRN 00:36:06
 • MYJ MLONGUS COLLİ, MSCALENE, MSCM 00:06:48
 • MYJ MTRAPEZİUS, MLEVATOR SCAPULA, SERVİKAL EKSTANSÖRLER 00:16:41
 • TRP MLONGUS COLLİ, MSCALENE 00:13:42
 • TRP MSUBOCCİPİTALİS 00:04:06
 • TRP MSPLENİUSCAPİTİS, MSPLENİUS SERVİCİS, MLEVATOR SCAPULA, MTRAPEZİUS 00:05:23
 • TRP MSCM 00:04:58
 • MFR FASYA DİNLEME 00:13:48
 • MFR CRANİOMANDİBULAR FASYAL MOBİLİZASYON 00:05:42
 • MFR SUBOCCİPİTAL, POSTERİOR, LATERAL GRUP FASYAL MOBİLİZASYON 00:03:11
 • MFR ANTERİOR GRUP, SERVİKO-TORASİK GRUP FASYAL MOBİLİZASYON 00:07:20
 • SERVİKAL NÖROJENİK MUAYENE - TEDAVİ 00:05:12
 • MEDİAN SİNİR NÖRODİNAMİ 00:19:14
 • ULNAR SİNİR VE RADİAL SİNİR NÖRODİNAMİ 00:02:54
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU-3 00:33:32
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU-4 00:16:36
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU-5 00:04:27
 • SERVİKAL BÖLGE YÜKSÜZ EGZERSİZLER 00:08:02
 • SERVİKAL BÖLGE YÜKLÜ EGZERSİZLER (LAZER) 00:07:51
 • SERVİKAL BÖLGE GYA 00:02:13
 • YENİ MEDİAN SİNİR NÖRODİNAMİ 00:00:00
Gereksinimler
+ Devam
Açıklama
+ Devam
Diğer ilgili kurslar
00:00:00 Saat
Güncellendi Fri, 27-Aug-2021
0 25 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 01-Dec-2021
0 263 Ücretsiz
00:00:00 Saat
Güncellendi Fri, 24-Sep-2021
0 22 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 08-Sep-2021
0 25 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 01-Dec-2021
0 266 Ücretsiz
Eğitmen hakkında
Fzt. Mehmet Şen
1985 yılında ev hanımı bir anne ve işçi bir babanın ikinci çocuğu olarak Yozgat Yerköy de doğdum. Üniversiteye kadar öğrenim hayatım Yerköy de geçti. 2003 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü kazandım. 2007 yılında Fizyoterapist oldum.


Hemen Al
İçerik:
 • 00:00:00 Saat İsteğe bağlı videolar
 • 0 Ders
 • Ömür boyu erişim
 • Tüm platformlardan erişim