Neler Öğreneceksiniz?

Ders İçeriği
0 Ders 00:00:00 Saat
KMT1-MODÜL 3
51 Ders 00:00:00 Saat
 • ERMT VAKA ÖRNEĞİ 00:00:00
 • ERMT UYGULAMA-1 00:00:00
 • ERMT UYGULAMA-2 00:00:00
 • ÜST EKSTREMİTE GİRİŞ 00:00:00
 • PASİF FİZYOLOJİK HAREKET DEĞERLENDİRME 00:00:00
 • NÖRODİNAMİ KAYNAKLI LİMİTASYON ÖRNEĞİ VAKA ÖRN-TUGBA 00:00:00
 • GHE LATERAL GLİDE-TRAKSİYON 00:00:00
 • GHE TRAKSİYON 00:00:00
 • GHE KAUDAL GLİDE 00:00:00
 • GHE ANTERİOR-POSTERİOR GLİDE 00:00:00
 • STE MOBİLİZASYON 00:00:00
 • SCAPULAR KİNESTEZİ VE KAS AKT VAKA ÖRN-EMRE 00:00:00
 • AKE ANTERİOR GLİDE -İNFERİOR GLİDE 00:00:00
 • SKE TRAKSİYON,CRANİAL-KAUDAL-ANTERİOR-POSTERİOR GLİDE 00:00:00
 • OMUZ MANİPULASYONU, MET 00:00:00
 • DİRSEK BİYOMEKANİ, HRE EKSTANSİYON-POSTERİOR GLİDE 00:00:00
 • DİRSEK İNSTABİLİTE VAKA ÖRNEĞİ 00:00:00
 • DİRSEK İNSTABİLİTE TEDAVİ VAKA ÖRNEĞİ 00:00:00
 • PRUE'YE BAĞLI OMUZ LİMİTASYONU VAKA ÖRNEĞİ 00:00:00
 • PRUE ANTERİOR-POSTERİOR GLİDE, DRUE ANTERİOR-POSTERİOR GLİDE 00:00:00
 • DİRSEK EKLEMİ TRAKSİYON, ULNAR-RADİAL GLİDE 00:00:00
 • DİRSEK EKLEMİ MANİPULASYON 00:00:00
 • DİRSEK EKLEMİ MANİPULASYON 2, MET 00:00:00
 • EL BİLEĞİ EKLEMİ TRAKSİYON 00:00:00
 • EL BİLEĞİ EKLEMİ RADİAL-ULNAR GLİDE, MC ARCH MOBİLİZASYON 00:00:00
 • CAPİTATUM-LUNATUM PALMAR GLİDE, MANİPULASYON 00:00:00
 • SCAPHOİD PALMAR GLİDE, TRAKSİYON 00:00:00
 • TRİQUETRUM PALMAR GLİDE 00:00:00
 • PARMAK TEKNİKLERİ 00:00:00
 • ARTROKİNEMATİK REFLEKS 00:00:00
 • ÜST EKSTREMİTE TEMEL TEDAVİ PRENSİPLERİ 00:00:00
 • MYJ AKT MDELTOİD, M PECTORALİS, MSUPRASPİNATUS, MİNFRA 00:00:00
 • OMUZ BÖLGESİ HAREKET AKTİVASYONU DEĞERLENDİRMESİ 00:00:00
 • MYJ AKT EKSTANSÖR GRUP 00:00:00
 • MYJ AKT FLEKSÖR GRUP 00:00:00
 • MYJ AKT POLLİCİS GRUP 00:00:00
 • TRP MLATİSSİMUS D, MSUBSCAPULARİS 00:00:00
 • TRP MSUPRASPİNATUS, MİNFRASPİNATUS, MPECTORALİS 00:00:00
 • TRP MDELTOİD, MBİCEPS, MTRİCEPS 00:00:00
 • TRP MBRACHİORADİALİS, MSUPİNATOR, MPRONATOR 00:00:00
 • TRP FLKESÖR GRUP 00:00:00
 • TRP EKSTANSÖR GRUP 00:00:00
 • TRP POLLİCİS GRUP 00:00:00
 • MFR MRHOMBOİD, MİNFRASPİNATUS, MSUPRASPİNATUS, YF 00:00:00
 • MFR MDELTOİD, MTRİCEPS, SEPTUM, SF 00:00:00
 • MFR ESKTANSÖRLER, EL İNTRİNSİK KASLAR, MEMBRAN 00:00:00
 • MFR MPECTORALİS, MDELTOİD, MBİCEPS, SF 00:00:00
 • MFR FLEKSÖR GRUP, EL İNSTRİNSİK KASLAR, SF 00:00:00
 • BANTLAMA 00:00:00
 • LATERAL VE MEDİAL EPİCONDYL BULMA 00:00:00
 • MODÜLÜN İNTEGRASYONU 00:00:00
Gereksinimler
+ Devam
Açıklama
+ Devam
Diğer ilgili kurslar
00:00:00 Saat
Güncellendi Fri, 27-Aug-2021
0 25 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 01-Dec-2021
0 263 Ücretsiz
00:00:00 Saat
Güncellendi Fri, 24-Sep-2021
0 22 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 08-Sep-2021
0 25 0TL
00:00:00 Saat
Güncellendi Wed, 01-Dec-2021
0 266 Ücretsiz
Eğitmen hakkında
Fzt. Mehmet Şen
1985 yılında ev hanımı bir anne ve işçi bir babanın ikinci çocuğu olarak Yozgat Yerköy de doğdum. Üniversiteye kadar öğrenim hayatım Yerköy de geçti. 2003 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü kazandım. 2007 yılında Fizyoterapist oldum.


Hemen Al
İçerik:
 • 00:00:00 Saat İsteğe bağlı videolar
 • 0 Ders
 • Ömür boyu erişim
 • Tüm platformlardan erişim